×
TUR
KAYÜ Anasayfa
AİLE ÇALIŞMALARI KULÜBÜ

AİLE ÇALIŞMALARI KULÜBÜDanışman: Öğr.Gör. Adeviye Çopur

Danışman E-Posta: adeviyecopur@kayseri.edu.tr

Danışman Telefon: 0 352 432 38 38 - 47525

Kulüp Başkanı: Nurullah YÖRÜKOĞLU

Üye Sayısı: 41