×
TUR
KAYÜ Anasayfa
BİLİŞİM KULÜBÜ

BİLİŞİM KULÜBÜDanışman: Dr. Öğr. Üyesi Nuh AZGINOĞLU

Danışman E-Posta: nuhazginoglu@kayseri.edu.tr

Danışman Telefon: 0352 504 38 38 - 21313

Kulüp Başkanı: Metin ARSLAN

Üye Sayısı:47