×
TUR
KAYÜ Anasayfa
TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KULÜBÜ

TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KULÜBÜDanışman: Öğr. Gör. Orhan Sami SEZGİN

Danışman E-Posta: orhansamisezgin@kayseri.edu.tr

Danışman Telefon: 0352 504 38 38 - 42016

Kulüp Başkanı: 

Üye Sayısı: 0