×
TUR
KAYÜ Anasayfa
İNSAN KAYNAKLARI KULÜBÜ

İNSAN KAYNAKLARI KULÜBÜ
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gül KARAKUŞ

Danışman E-Posta: gulkarakus@kayseri.edu.tr

Danışman Telefon: 0352 504 38 38 - 21045

Kulüp Başkanı: Melda Kilci

Üye Sayısı : 120