×
TUR
KAYÜ Anasayfa
PERMAKÜLTÜR KULÜBÜ

PERMAKÜLTÜR KULÜBÜDanışman: Öğr. Gör. Zeynep ARI GÖKKAYA

Danışman E-Posta: zeynepari@kayseri.edu.tr

Danışman Telefon: 0352 621 90 91 -44000

Kulüp Başkanı: Ayşe Kaya

Üye Sayısı: 0