×
TUR
KAYÜ Anasayfa
DOĞA VE HAYVAN KORUMA KULÜBÜ

DOĞA VE HAYVAN KORUMA KULÜBÜDanışman: Öğr. Gör. Pınar İPEK

Danışman E-Posta: pinaripek@kayseri.edu.tr

Danışman Telefon: 0352 504 38 38 - 47824

Kulüp Başkanı: Tuğçe Taral

Üye Sayısı:40