×
TUR
KAYÜ Anasayfa
TÜRK TEKNİK KULÜBÜ

TÜRK TEKNİK KULÜBÜDanışman: Öğr. Gör. Recep ŞAHİN

Danışman E-Posta: recep.sahin@kayseri.edu.tr

Danışman Telefon: 0352 504 38 38 - 41122

Kulüp Başkanı: 

Üye Sayısı: 0