×
TUR
KAYÜ Anasayfa
OKUYORUM TOPLULUĞU

OKUYORUM TOPLULUĞUDanışman : Öğr. Gör. Şevket ATALAY

Danışman E-Posta : sevketatalay@kayseri.edu.tr

Danışman Telefon : 0352 504 38 38 - 10120

Kulüp Başkanı : Esma Gül SIĞIRCI

Üye Sayısı : 0